Konfirmation

Sollebrunn och Långared

Vi har tre konfirmandgrupper i Bjärke församling. Erskagruppen träffas en helg i månaden, med start i november till konfirmationen i augusti året därpå. Långaredsgruppen träffas varje tisdag (ej under loven) med start i oktober till konfirmationen i maj året efter. Grupperna arbetar tillsammans med Equmeniakyrkorna i Sollebrunn/Gräfsnäs, Magra, Långared, Vänga och Loo.

 Vi har även en sommargrupp som träffas två veckor under sommaren samt en veckas läger. ett par träffar under höst och vår. En grupp som passar de som har mycket under skolåret. Denna grupp kan komma att formas efter deltagarnas intressen som sport, spel med mera.

 Inskrivning:
Långared söndag 3 oktober 18.00 Långareds kyrka
Erska Söndag 31 oktober 11.00 Erska kyrka
Sommar onsdag 3 november 18.00 Sollebrunns församlingshem

 

Konfirmationsfolder 2021-2022

Informationsfolder för konfirmation i Bjärke församling.

Konfirmationsfolder