Familjerådgivning

I bland blir livet extra svårt att hantera....

Bjärke församling är med och bidrar ekonomiskt till att boende i Bjärke församling kan få professionell hjälp med samtalsterapi hos S:t Lukas i Alingsås-Lerum.

Länk till S:t Lukas Alingsås-Lerums hemsida  

 Kontakta S:t Lukas mottagning i Alingsås tel 0322-638197 eller e-post alingsas@sanktlukas.se och ange att ni är medlemmar i Svenska kyrkan i Bjärke.