Foto: Heinz Böhm

Våra kyrkor

Församlingsborna i Bjärke församling förfogar över sex kyrkor av helt olika karaktärer.

Från lilla Magra kyrka med anor från medeltiden, till St Mellby stora kyrka, dominerad av barocken, vidare till 1800-tals kyrkorna i Långared i nyklassicistisk stil och den sexkantiga centralkyrkan i Erska. På 1900-talet byggdes Antens kyrka i nygotisk stil och Lagmansereds 30-tals kyrka. 

Läs mer om kyrkorna högre upp på den gula raden.