Foto: Ulf Esborn

Långareds kyrka

Adress: Långaredsvägen 101, 441 91  Alingsås

Långareds kyrka stod redo att tas i bruk för första gången den första söndagen i advent 1818 .Besluts hade tagits år 1816 att ersätta den gamla träkyrkan med en ny kyrka i nyklassicistisk stil.

Tornet uppfördes några år senare, 1824 och tjänade även som sockenmagasin för spannmål. Dess nuvarande takutformning fick tornet 1891. Predikstolen var fram till 1908 placerad över altarbordet, därefter flyttad i två etapper till sitt nuvarande läge. Från de tidigare kyrkorna finns bl a en dopfunt från 1250-talet bevarad.

Altartavlan är en osignerad kopia av en tavla i Molde kyrka i Norge, föreställande kvinnornas möte med en ängel vid den tomma graven. Den är troligen från kyrkans uppförande. Kyrkan renoverades senast 2003 och försågs då bl a med ett nytt altarbord.

Orgeln är byggd 1937 av Nordfors orgelbyggeri, Lidköping och inrymd i ett orgelhus som flyttats till Långared på 1890-talet från Christinae kyrka i Alingsås. Kyrkan rymmer omkring 200 personer.

Från Alingsås: Väg 180 ur Alingsås. Sväng mot Östadkulle (vid Statoil). Följ ca 7 km. Efter Fly svänger man vänster mot Långared, 9 km. Kyrkan ligger väl synlig mitt i byn.

Från Sollebrunn: Väg 190 mot Gräfsnäs/Alingsås. Efter ca 1 km sväng vänster mot Långared.