Miljöarbete och kompostering

Nu fortsätter fastighet- och kyrkogårdsförvaltningen sitt miljöarbete. Redan idag kommer 100 % av församlingens elförsörjning från vindkraft och det pågår ett systematiskt arbete att minska vår energiförbrukning.

Under våren 2015 kommer vi att anlägga en kompostdeponi för allt komposterbart avfall från våra kyrkogårdar. Kompostjorden kommer sedan att användas på våra kyrkogårdar och vi slipper på så sätt köpa in jord.

På maskinsidan byter vi ut äldre bensindrivna handmaskiner som trimrar och häcksaxar mot eldrivna och tystare maskiner. Vi har också köpt in ett eldrivet transportfordon till Erska kyrkogård som ersätter en äldre bensindriven maskin.