Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Bjärke församling Besöksadress: Centrumgatan 9, 44170 Sollebrunn Postadress: Box 114, 44111 Sollebrunn Telefon:+46(322)83700 E-post till Välkommen till Bjärke församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljöarbete och kompostering

Nu fortsätter fastighet- och kyrkogårdsförvaltningen sitt miljöarbete. Redan idag kommer 100 % av församlingens elförsörjning från vindkraft och det pågår ett systematiskt arbete att minska vår energiförbrukning.

Under våren 2015 kommer vi att anlägga en kompostdeponi för allt komposterbart avfall från våra kyrkogårdar. Kompostjorden kommer sedan att användas på våra kyrkogårdar och vi slipper på så sätt köpa in jord.

På maskinsidan byter vi ut äldre bensindrivna handmaskiner som trimrar och häcksaxar mot eldrivna och tystare maskiner. Vi har också köpt in ett eldrivet transportfordon till Erska kyrkogård som ersätter en äldre bensindriven maskin.