Körer

Körsång i Bjärke församling

Bjärke församlingskör

Bjärke församling har ett rikt körliv.
Här finns fem stycken vuxenkörer knutna till respektive kyrka för män och kvinnor i olika åldrar, en barnkör och en alla-får-sjunga-kör.
Alla sångintresserade är välkomna att delta i verksamheten. Att vara notkunnig eller vara van körsångare är ingen nödvändighet. Vuxenkörerna övar kvällstid en gång i veckan och medverkar med sång i gudstjänsterna ungefär en gång i månaden under terminerna. Repertoaren är varierad och vi försöker att använda oss av olika musikstilar och genrer. Några gånger per år samlas alla körerna och sjunger tillsammans i en storkör.

Kom gärna med och prova! Kontakta oss för mer information.

Johan och Jens,
kyrkomusikerna i Bjärke

VUXENKÖRER:

AllaFårSjunga-kören
körövning varannan torsdag (jämn vecka) kl. 19.00-21.00 i Sollebrunns församlingshem. 
Körledare Johan Mellgren, tel 0322-837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se 

Erska kyrkokör
körövning onsdagar kl. 19.00-21.00 i Sollebrunns församlingshem. 
Körledare Johan Mellgren, tel 0322-837 13
johan.mellgren@svenskakyrkan.se 

Långareds kyrkokör
Repetition tisdagar 19.00-21.00 i Långareds församlingshem.     
Körledare Jens Helander, tel 0720-70 72 06  el. 0322-837 09
jens.helander@svenskakyrkan.se 

Magra kyrkokör
Repetition onsdagar 18.30-20.00 i Magra församlingshem.
Körledare Jens Helander, tel 0720-70 72 06  el. 0322-837 09
jens.helander@svenskakyrkan.se

Antens kyrkokör
körövning tisdagar 19.00-21.00 i Kvarnabo församlingshem.
Körledare

Stora Mellby kyrkokör
Repetition torsdagar 19.0-21.00 i Stora Mellby församlingshem.
Körledare Jens Helander, tel 0720-70 72 06  el. 0322-837 09
jens.helander@svenskakyrkan.se