Skolan i Egypten är numera obligatorisk upp till årskurs nio och de flesta barn går åtminstone det första sexåriga stadiet. Men den statliga skolan har stora utmaningar och kämpar med både kompetensbrist hos lärare och överfulla klassrum. En fjärdedel av Egyptens vuxna kan inte läsa och skriva. På landsbygden och i storstädernas slumområden är den siffran ännu högre och högst är den bland flickor och kvinnor, som har en svag ställning i landet.
I över 20 år har Act Svenska kyrkan stöttat den koptiska ortodoxa kyrkan och deras arbete för rätten till utbildning, hälsa och försörjning bland Egyptens fattigaste befolkning. Utbildningsverksamhet, påverkansarbete, kompetensutveckling för lärare, läxhjälp och yrkesutbildning särskilt för kvinnor är några av de insatser som erbjuds.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet

Här hittar ni all vår verksamhet, från barngrupper, ungdomsverksamhet, Värmestugan, Kafé Myran, Körer, Café Sorgen och Glädjen med flera