Foto: Bjärke församling

Begravning och kyrkogård

Våra kyrkogårdar

Just nu ligger kyrkogårdarna i vila, men under feb/mars börjar vaktmästarna sitt arbete inför växtsäsongen. Behöver du gravskötselhjälp? Ring 837 00 så hjälper vid dig att skriva ett skötselavtal.

Gravrätt och gravrättsinnehav

Gravrätt och gravrättsinnehav – Vad är det?

Kulturgravar

Denna sida kommer att uppdateras under 2018

Gravstenssäkerhet

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar och vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

För utlåning vid begravning i Bjärke församling

Begravning

När ett dödsfall inträffar, blir ingenting detsamma mer. Här hjälper vi dig med information om det som rör begravning.

Vanliga frågor om begravning

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om begravning.

Kyrkogårdsförvaltningen adress

Kyrkogårdsförvaltningen
Expedition
Tel 0322-837 00 

Kyrkogård & Fastighetsfrågor besvaras av kh Rolf Wollert, tel 0322-83704 eller epost rolf.wollert@svenskakyrkan.se

Öppettider
måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00,
onsdag 13.00-15.00. Besöksadress: Centrumgatan 9

Adress
Box 114, 441 11 Sollebrunn
bjarke.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

För Alingsås kommun har länsstyrelsen förordnat
Stefan Svensson tel 0703-99 15 28         kstefan.svensson1@gmail.com

För Trolhättans kommun har länsstyrelsen förordnat
Bo Sandell, bossesandell@hotmail.com