Foto: Ulf Esborn

Kvarnabo församlingshem

Vägbeskrivning till Kvarnabo församlingshem

Från Alingsås: Väg 180 mot Sollebrunn/Trollhättan (Byter till 190). Det innebär en högersväng i Brobacka.  Ca 2 mil efter Alingsås skylt Kvarnabo till höger. Församlingshemmet ligger efter ca 200 m.

Från Trollhättan: Väg 190 mot Alingsås, (ta höger i Sollebrunn). Efter ca 8 km skylt Kvarnabo till vänster. Församlingshemmet ligger efter ca 200 m.