Andakter

Vi har två återkommande tillfällen för andakt och bön. Stilla bön varannan torsdag och tisdagens middagsbön. Varje lördag kl 16 publicerar vi en digital gudstjänst här nedan.

Digital andakt