Foto: Bjärke församling

Våra kyrkogårdar

Anten, Erska, Lagmansered, Långared, Magra och St Mellby

Information om gravskötsel 2024

Vi har under senare år börjat att anlägga minnes- och askgravlundar runt om i församlingen. 

Dessa kyrkogårdar har redan nu minnes- och askgravlundar: Anten, Magra, St Mellby, Långared och Erska kyrkogård.

Lagmansereds nya kyrkogård har endast askgravlund.

Regler gällande askgravlund och minneslund