Foto: Bjärke församling

Våra kyrkogårdar

Anten, Erska, Lagmansered, Långared, Magra och St Mellby

Information om gravskötsel 2018

Vi har under senare år börjat att anlägga minnes- och askgravlundar runt om i församlingen. 

Dessa kyrkogårdar har redan nu minnes- och askgravlundar: Anten, Magra, St Mellby och Erska kyrkogård.

Vi planerar även i framtiden att anlägga på Långareds kyrkogård.

På Lagmansereds kyrkogård är ännu inget bestämt.

Regler gällande ask och minneslund