Foto: Skara stift

Lagmansereds kyrka

Kyrkan uppfördes på sin nuvarande plats, synlig från riksväg 42 ca sju km utanför Sollebrunn mot Trollhättan, år 1935,  efter att den gamla kyrkan ödelades av brand under pågående gudstjänst 1929. Kyrkan fick då en mer central plats i socknen.

Den är ritad av Göteborgsarkitekten Axel Forssen och altarskåpet i koret är skapat av Gunnar Erik Ström. Kyrkan är i stort sett oförändrad sedan invigningen. Också den lilla pneumatiska kyrkorgeln från Hammarbergs orgelbyggeri är från denna tid.

Kyrkan rymmer drygt 200 personer. Från den gamla kyrkan finns fåtal saker bevarade. Där ibland den gamla dopfunten och en ljuskrona.

Från Alingsås: Väg 180 mot Sollebrunn/Trollhättan (Byter till 190). I Sollebrunn vänster mot Trollhättan. Efter ca 7 km ligger kyrkan på höger sida.

Från Trollhättan: Väg 42 mot Borås/Vårgårda. Efter ca 24 km ligger kyrkan på vänster sida – efter att man passerat Koberg.