Anmälan till barnverksamheten

Välkommen att anmäla ert barn till våra grupper

För att hantera ert barns anmälan korrekt frågar vi här om ert barns namn samt personnummer. För att kunna följa GDPR måste vi fråga om detta för att kunna registrera i kyrkans godkända register. Ingen information som lämnas i detta formulär används för annat ändamål än det vi behöver veta i verksamheten.

................................................................................................................................................................

Här nedan finns alla barnverksamhetens grupper. Kryssa i de som ni vill anmäla ert barn till.

................................................................................................................................................................

Långared:

OBS: FULLTECKNAD – Onsdag kl. 14.45-16.45, +Miniorer åk 2-4. Kontakta ledarna om du vill ställa dig i kö.

................................................................................................................................................................

Magra:

OBS: FULLTECKNAD – Fredag kl. 12.00-14.00, +Miniorer, åk 2-3. Kontakta ledarna om du vill ställa dig i kö.

................................................................................................................................................................

Sollebrunn:

................................................................................................................................................................

Stora Mellby:

OBS: FULLTECKNAD – Torsdag kl. 12.30-14.00, Miniorer åk F-1. Kontakta ledarna om du vill ställa dig i kö.

................................................................................................................................................................

Nedan ange övrig information exempelvis allergier, diagnoser, sjukdomar eller annat ledarna kan behöva veta om barnet?

................................................................................................................................................................

Dataskyddsförordningen GDPR

Läs om hur vi hanterar personlig information

Om Dataskyddsförordningen GDPR