Foto: Per Himmelman

Begravning

Hur beställer man en begravningsgudstjänst?

Vanligtvis kontaktar anhöriga en begravningsbyrå och man bestämmer en tid att träffas. Vid mötet ringer begravningsbyrån upp den församling där begravningsgudstjänsten skall vara och bestämmer kyrka, dag och tid.

Den präst som sedan skall hålla i begravningsgudstjänsten hör sedan av sig för ett samtal innan begravningsgudstjänsten. Där du får möjlighet att berätta om den avlidnes liv och ta del av hur en begravningsgudstjänst går till. 

Du har också möjlighet att kontakta kantorn som står för musiken och tillsammans komma fram till psalmer och ev sånger som skall framföras (se nedan).

Begravningsmusik

På begravningsgudstjänster brukar ofta musiken spela stor roll och vara en viktig del i den kyrkliga begravningsakten.

Begravning när man inte är medlem

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, dvs. en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan kan det vara möjligt, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

För utlåning vid begravning i Bjärke församling
För utlåning vid begravning i Bjärke församling. Foto: Jenny Eliasson