Foto: Svenska kyrkan

Diakoni

Livet helas när det delas… Livet rymmer så mycket av glädje, förväntan och längtan men också av oro, sorg och ensamhet. Ibland kan det vara skönt att få dela sina tankar och känslor med någon.

Vi som verkar inom diakonin i Bjärke församling finns till för enskilda samtal. Tystnadsplikt är en självklarhet.

Vi berättar gärna om de mötesplatser med olika inriktning som finns i kyrkorna på dagtid och kvällstid.

Vi förmedlar även kontakt med församlingspräst om du önskar enskild nattvard, bikt eller har frågor som du vill samtala med en präst om.

Välkommen att ringa!  

Diakoniexpeditionen är öppen på fredagar kl 9.00-12.00, ring
Diakoniass Katarina Malmqvist, tel:0322-837 05, 0739-238226