Foto: Heinz Böhm

Förtroendevalda

Här nedan finner du alla förtroendevalda för perioden 2022-2025 i Bjärke församling.

Kyrkofullmäktiges ledamöter 
Börje Karlsson, Ledarmot
Carina Hamlet, Ersättare
Christina Andersson, Ledarmot
Desirée Ahlning, Ledarmot
Elisabeth Ängberg-Johansson, Ersättare
Gun Nazelius, Ledarmot
Gunnel Hansson, Ersättare
Gunnel Olofsson, Ersättare
Inger Björkqvist, Ersättare
Ingmar Nylund, Ersättare
Ing-Marie Hällnevik, Ledarmot
Johan Lidman, Ersättare
Karin Backlund, Ledarmot
Karin Johansson, Ledarmot
Karin Kjell, Ledarmot
Katarina Lindqvist, Ledarmot
Lars Påfvelsson, Ledarmot
Lars-Olof Eriksson, Ledarmot
Lena Björklund, Ledarmot
Lena Karlsson, Ledarmot
Lilian Örtengren, Ersättare
Margareta Grunnegård Ersättare
Margareta Kahlin, Ersättare
Marie-Lousie Jonsson, Ledarmot
Mia Thordson, Ledarmot
Mikael Kahlin, Ledarmot
Sune Falk, Ledarmot
Susanne Mökander, Ersättare
Torvald Svensson, Ersättare
Ulla Hermansson, Ersättare
Åke Larsson, Ledarmot

Kyrkorådets ledamöter
Heinz Böhm, Sekreteare
Anna-Lena Fredriksson, Ersättare
Bertil Svensson, Ledamot
Birgitta Edby Larsson, Revisor
Bo Lundbladh, Ledamot
Bo Sandell, Begravningsombud
Britt-Inger Karlsson, Ersättare
Desirée Ahlning, Ersättare
Erik Gunnarsson, Ledamot
Fredrik Söderberg, Ersättare
Gunnel Hansson, Ersättare
Gunnel Olofsson, Ersättare
Ingmar Nylund, Ersättare
Ing-Marie Hällnevik, Ersättare
Karin Backlund, Ersättare
Karin Kjell, Ersättare
Lars Påfvelsson, ordförande
Lilian Örtengren, Ledamot
Malin Fröjelin, Ersättare
Marie Holgersson, Revisor
Mia Thordson, 1:e vice ordförande
Mona Hedén-Andersson, Ledamot
Rainar All, 2:e vice ordförande
Robert Sörstrand, Komminister
Rolf Wollert, Kyrkoherde
Stefan Svensson, Begravningsombud
Sune Falk, Ersättare
Susanne Mökander, Ledamot
Torvald Svensson, Ledamot
Ulf Unosson, Ledamot
Ulla Hermansson, Ledamot