Foto: Skara stift

Stora Mellby kyrka

Adress: Prästvägen 33, 441 73  Sollebrunn

Stora Mellby kyrka har en lång historia och är om och tillbyggd vid en mängd olika tillfällen. Den uppfördes från början på 1100-talet och av den byggnaden återstår nu den sydvästligaste delen. Efter flera ombyggnationer med bl a tornets tillkomst på 1760-talet, fick kyrkan sin nuvarande storlek genom tillbyggnad i öster, år 1828, förutom sakristian som byggdes 1956.

Dopfunten har troligen funnits i kyrkan sedan den först byggdes. Altartavlan är tillverkad 1737 och föreställer i mitten den korsfäste  Jesus omgiven av Paulus och Petrus. Längst ner finns en oljemålning med nattvardens instiftande och högst upp Kristus med segerfanan. Samtidigt målades hela kyrktaket med bibliska bilder, vilka försvann vid ombyggnaden 1828.

Predikstolen är troligen från slutet av1600-talet,  kompletterad och restaurerad i 1724 och 1732 av bildhuggaren Michael Schmidt. Den nuvarande kyrkorgeln är byggd 1966 av Nils Hammarberg. Kyrkan rymmer ca 480 personer.

Från Alingsås: Väg 180 mot Sollebrunn/Trollhättan (Byter till 190). I Sollebrunn mot Nossebro/St Mellby.

Efter 4 km följ skylt till vänster mot kyrkan. Följ ca 500 m. Parkering finns även vid skolan strax nedanför.

Kronobottens skola                     

Från Alingsås: Väg 180 mot Sollebrunn/Trollhättan (Byter till 190). I Sollebrunn mot Nossebro/St Mellby. Efter 4 km följ skylt St Mellby kyrka.

Passera förbi kyrkan. Sväng andra större vägen åt vänster mot Hede gård.

Fortsätt förbi gården – efter det att man kommit in i skogen igen är det ca 1 km kvar. Skolan är ett rött hus på vänster sida efter ett litet krön.