Meny

Västra Tunhems pastorat

De fyra församlingarna Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Åsaka-Björke bildar tillsammans Västra Tunhems pastorat. Vi vill vara en betydelsefull del av samhället och möta och följa människor i livets alla skeden. Vi har många olika verksamheter och oavsett vem du är, så tror vi att det finns något som kan passa dig.

Hälsning från kyrkoherden i Coronatider!

Västra Tunhems pastorat följer myndigheters rekommendationer i coronatider. Just nu firar vi gudstjänst i de flesta av våra kyrkor, men vi firar inte nattvard. I nuläget samlas vi inte heller till kyrkkaffe. Vi hoppas snart få återgå till gemenskapen vid nattvardsbordet och vid kyrkkaffet.

Eftersom grundskolorna fortfarende är öppna i vårt land fortsätter vi med våra barngrupper, men vi har tagit bort all självservering. Verksamheten i Velandakyrkan kommer under en period påverkas extra, då lokalerna fräschas upp.

Personalen i pastoratet är hemma vid minsta symptom av förkylning eller influensa. Det kan innebära att verksamhet ställs in hastigt på grund av personalbrist. Följ vår kalender på vår hemsida, som uppdateras kontinuerligt.
Tänk på att själv stanna hemma från kyrkan om du har förkylningssymptom. Du kan ringa till våra präster, diakoner eller till expeditionen. Gemensamt ska vi lösa detta och stå starka för vår nästas skull.

Varmt välkommen till oss i Västra Tunhems pastorat!

Manne Bennehed, kyrkoherde

Bön
Rädd i mörkret.
Rädd för farligheter som jag tänker på.
nu vill jag tänka på dig istället.
Tänka på att du är hos mig fast jag inte ser dig.
Du är mitt skydd och mitt försvar.
Ge mitt hjärta mod.
Amen

 

Är verksamheten inställd?

Ang. rådande situation i samhället när det gäller smittspridning av Corona-viruset har viss verksamhet ställts in. Var vänliga och läs information i vår kalender om pågående verksamhet, kalendern hålls alltid uppdaterad.