Gärdhems kyrka
Foto: Jimmie Midflo

Västra Tunhems pastorat

De fyra församlingarna Västra Tunhem, Vänersnäs, Gärdhem, Åsaka-Björke bildar tillsammans Västra Tunhems pastorat. Vi vill vara en betydelsefull del av samhället och möta och följa människor i livets alla skeden. Vi har många olika verksamheter och oavsett vem du är, så tror vi att det finns något som kan passa dig.

Församlingsexpeditionen tillfälligt stängd! 

Församlingsexpeditionen, kansli och kyrkogårdsförvaltning kommer att vara stängd fredagen 27/11 kl. 12 - torsdag 3/12 kl. 16 p.g.a att vi går över ett nytt datorsystem. 
Under dessa dagar går det bra att mejla till församlingsexpeditionen på: 
vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi tar emot inkommande mejl och återkommer så fort IT-omläggningen är klar. 
Vid brådskande frågor kontakta vår kyrkoherde Manne Bennehed på tfn: 070-278 54 76. 

 

Några ord från kyrkoherden i Corona-tider

Ingen av oss har väl undgått att se hur smittspridningen utvecklar sig, som pastorat gör vi allt för att minska spridning även om vi inte ser allt vi kan göra än.

Vad vi, var och en, måste göra nu är att ta restriktionerna på allvar.
Det är bara genom att vi alla tar till oss hur det verkligen är som smittan kan sakta ner, det får vara jobbigt att inte gå ut och göra allt det vi kunde göra. Respekten för allas välbefinnande får gå före min egen längtan ett tag nu.

Restriktionerna som vi har att följa i detta nu gör att vi ställer om aktiviteter till begränsningen max åtta personer inklusive oss som arbetar. Kyrkorna kommer att vara öppna enligt planering och det finns möjlighet för bön, stillhet och ljuständning.

Vi har kyrkliga handlingar med åtta personers närvaro oavsett vilken kyrklig handling det gäller, detta hanteringssätt träder också i kraft under den kommande helgens dop.  Eftersom åtta personersregeln gäller oavsett åldrar stänger vi ner all barn- och ungdomsverksamhet i våra lokaler. Konfirmander och ungdomar kommer vi att hålla kontakt med digitalt.

Gud är nära, men vi måste fortfarande hålla avstånd.

Bli kvar i omtanken!

Manne Bennehed

Kollekter

Under kommande veckor har vi öppet våra kyrkor under ordinarie gudstjänsttider för egen andakt, reflektion och ljuständning. Vi kan endast vara åtta personer samtidigt i våra kyrkor. Vi kommer att erbjuda möjligheten att lämna kollekt och det sker genom församlingarnas swishnummer. 

Ändamål och swishnummer:

 

29 november
Rikskollekt Act Svenska kyrkan (Svenska kyrkan internationella arbete)
Swish till:
Västra Tunhem församling 123 288 65 88
Gärdhems församling 123 589 61 96
Åsaka-Björke församling 123 421 90 44
Vänersnäs församling 123 172 00 77 

6 december 
Västra Tunhem församling
Göteborgs kyrkliga stadsmission
Swishnr: 123 288 65 88

Gärdhems församling
Bukobahjälpen
Swishnr: 123 589 61 96

Åsaka Björke församling
Evas tjejjour
Swishnr: 123 421 90 44

Vänersnäs församling
Barnhemmet i Bolivia
Swishnr: 123 172 00 77

13 december
Rikskollekt: Svenska kyrkans unga
Swishnr: 

20 december
Rikskollekt: Act Svenska kyrkan (Svenska kyrkans internationella arbete)
Swish till:
Västra Tunhem församling 123 288 65 88
Gärdhems församling 123 589 61 96
Åsaka-Björke församling 123 421 90 44
Vänersnäs församling 123 172 00 77