Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsvandringar

Att gå i stilla eftertanke är att gå mot vardagskulturen med dess ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt inom skräpkulturen och ständigt nya upplevelser klingar av i "tystnadens kultur".

Pilgrimsvandring i Vänersnäs söndag 2 juni kl 16.
Kom med och vandra i vackra omgivningar under ledning av Sven Bild. Vi går ca. 6 km och stannar till några gånger utmed vägen. Samling vid Vänersnäs kyrka.

Medtag fika och lämpliga kläder. 

Pilgrimsvandring  i Gärdhem söndag 4 augusti kl 14.
Start vid Gärdhems kyrka. Vi inleder med andakt i kyrkan och vandrar sedan 12 km, vandringen avslutas vid Gärdhems kyrka.
Ledare: Gert Frick
För vidare info ring: Petra Waller tel: 070-60 88 568 eller
Gert Frick tel: 072-97 07 059

Bra att veta: Du behöver ha bra skor, bekväma kläder efter väder och fika/matsäck. Delar av vandringen kommer att ske i tystnad.

Läs gärna lite om pilgrimsvandring!
Pilgrimsvandringen kan vara en god möjlighet att hitta sig själv i en tid då så mycket pressar oss att hinna allt pockar på vår uppmärksamhet. Pilgrimens sju nyckelord, säger något om de behov och den längtan som kan vara drivkraften för dagens vandrare.

Frihet
Att lugnt vandra naturen utan almanacka och kalender ger dig yttre och inre frihet från alla stressfaktorer. I vårt upptrissade tempo vägrar pilgrimen att låta sig förslavas under kalendertiden.

Må din väg gå dig till mötes, och må vinden vara din vän. Må solen värma din kind, och må regnet vattna själens jord. Och till vi ses igen, må Gud hålla, hålla dig i sin hand.

Psalm 730

Enkelhet
När ränseln packas inser du att du inte behöver 25 kilo på ryggen, utan tolv! Lite mat, vatten och ett klädbyte räcker. Sovsäck, liggunderlag och en yta att sova på. Det mesta – och det bästa – i livet är gratis. Man inser snart att man inte behöver så fasligt mycket. Du lever gott ändå.

Tystnad
Att gå i stilla eftertanke är att gå mot vardagskulturen med dess ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt inom skräpkulturen och ständigt nya upplevelser klingar av i ”tystnadens kultur”.

Bekymmerslöshet
I betydelsen avsaknad av bekymmer. Ett undanträngt begrepp idag. Under vandringen märker man efter hand att ens egna bördor och ens egen ångest blir lättare. Vardagsoron och det som tynger sinnet klingar av. En friskvård som ingen terapi eller medicin kan ersätta.

Långsamhet
Under vandringen i lagom lunk kommunicerar du med andra underliggande skikt och lämnar det rationella, det intellektuella och det logiska. Det finns tid för eftertanke och bön, tystnad och koncentration.

Andlighet
Jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt, också här försvinner gränser. Att vandra som pilgrim är att vandra med Gud. Själva vandringen i sig bär på en andlighet som underlättar det inre arbetet med de existentiella frågorna: Vadan och varthän? Själva varandet. Liv och död. Mening och meningslöshet. Glädje och sorg.

Delande
Med själva delandet står och faller pilgrimsvandrandet. På den fysiska vandringen delar vi sociala frågor om familj, hem och jobb. Vi delar mat, vatten, ömma fötter, arbete och problem som dyker upp. Att få dela med sig av sin smärta, sina mödor, glädjeämnen och längtan - Du behöver inte öppna alla dina inre rum, bara tillräckligt många för att bjuda på den som är du själv. 

Vill du veta mer om Pilgrimsvandring?
http://www.pilgrimisverige.se 
https://www.svenskakyrkan.se/skarastift/pilgrimsalmanacka

Lästips!
Pilgrimsresan - Paulo Coelho
En kvinnas resa - Agneta Sjödin
Pilgrimslivet: stillhet, skoskav och sång - Anna Braw
Pilgrimsvandring till Santiago de Compostela - Åke Mokvist