Västra Tunhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Kyrkogårdsförvaltning

Västra Tunhems pastorat är huvudman för begravningsverksamheten och för kyrkogårdarna i Västra Tunhem, Vänersnäs (Vänersborgs kommun) Gärdhem, Väne Åsaka, och Norra Björke (Trollhättans kommun). Vi sköter dessa kyrkogårdar oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

På våra 5 kyrkogårdar finns totalt ca. 6 000 gravplatser.

I gravboken finns det ca 11 000 registrerade gravsatta personer, gravsättningar på våra kyrkogårdar har dock gjorts sedan 1000-talet.

Äldsta dokumenterade gravsättningen på:

Västra Tunhem     
Jonas Ryding              1789

Gärdhem               
Magnus Andersson     1883

Väne Åsaka          
Helena Karlsson          1864

Vänersnäs            
Prostinnan Dahlgren    1837

Norra Björke        
Anders Bengtsson        1823
 

Kyrkogårdsförvaltningen gravsätter ca 130 personer om året.

Fördelning gravskick

20 % Kistgravar
62 % Urngravar
18 % Minneslund

 

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
Mobil: 070-207 49 99

Assistent

Helen Wiik Andersson
Tel: 0521-26 58 56

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Vargöns kyrka
Granåsvägen 22
468 33 VARGÖN

Arbetsledare för kyrkogårdarna:
Ulf Alexandersson tfn: 070-394 86 32

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård må-fr 09.30-11.30
tfn: 0520-42 11 01, 070-394 86 32, 0733-72 25 73

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32, 070-279 44 23

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89