Västra Tunhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Kyrkogårdsförvaltning

Västra Tunhems pastorat är huvudman för begravningsverksamheten och för kyrkogårdarna i Västra Tunhem, Vänersnäs (Vänersborgs kommun) Gärdhem, Väne Åsaka, och Norra Björke (Trollhättans kommun). Vi sköter dessa kyrkogårdar oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

På våra 5 kyrkogårdar finns totalt ca. 6 000 gravplatser.

I gravboken finns det ca 11 000 registrerade gravsatta personer, gravsättningar på våra kyrkogårdar har dock gjorts sedan 1000-talet.

Äldsta dokumenterade gravsättningen på:

Västra Tunhem     
Jonas Ryding              1789

Gärdhem               
Magnus Andersson     1883

Väne Åsaka          
Helena Karlsson          1864

Vänersnäs            
Prostinnan Dahlgren    1837

Norra Björke        
Anders Bengtsson        1823
 

Kyrkogårdsförvaltningen gravsätter ca 130 personer om året.

Fördelning gravskick

20 % Kistgravar
62 % Urngravar
18 % Minneslund

 

Västra Tunhems kyrkogård

Varför är alla rabatter tomma samtidigt?

Hur ser året ut på en kyrkogård och vad arbetar man med egentligen?

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller information om gravskick liksom med andra frågor som rör våra kyrkogårdar.
Kyrkogårdsförvaltningen har expedition vid Västra Tunhems kyrkogård.

Administration kyrkogårdsförvaltning
Jonas Johansson
tfn: 0520-42 11 01, tfn tid: må-fr kl. 9-11
e-post: jonas.johansson4@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen e-post
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Arbetsledare för kyrkogårdarna
Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32
e-post: ulf.alexandersson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Jennie Balksten
tfn: 0702-78 54 76
e-post: jennie.balksten@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård

Tfn till kyrkogårdsvakmästare:
Västra Tunhems kyrkogård
tfn: 073-372 25 73

Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-577 43 64

Gärdhems kyrkogård 
tfn:  070-279 44 23

Väne Åsaka kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn: 076-830 10 89