Västra Tunhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Kyrkogårdsförvaltning

Västra Tunhems pastorat är huvudman för begravningsverksamheten och för kyrkogårdarna i Västra Tunhem, Vänersnäs (Vänersborgs kommun) Gärdhem, Väne Åsaka, och Norra Björke (Trollhättans kommun). Vi sköter dessa kyrkogårdar oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

På våra 5 kyrkogårdar finns totalt ca. 6 000 gravplatser.

I gravboken finns det ca 11 000 registrerade gravsatta personer, gravsättningar på våra kyrkogårdar har dock gjorts sedan 1000-talet.

Äldsta dokumenterade gravsättningen på:

Västra Tunhem     
Jonas Ryding              1789

Gärdhem               
Magnus Andersson     1883

Väne Åsaka          
Helena Karlsson          1864

Vänersnäs            
Prostinnan Dahlgren    1837

Norra Björke        
Anders Bengtsson        1823
 

Kyrkogårdsförvaltningen gravsätter ca 130 personer om året.

Fördelning gravskick

20 % Kistgravar
62 % Urngravar
18 % Minneslund

 

Västra Tunhems kyrkogård

Varför är alla rabatter tomma samtidigt?

Hur ser året ut på en kyrkogård och vad arbetar man med egentligen?

Nytt kvarter på Västra Tunhems kyrkogård

Häftigt! Vackert! Modernt! Kyrkogårdsförvaltningen har fått mycket beröm för det nya kvarteret med askgravar som har anlagts på Västra Tunhems kyrkogård.

Kyrkogårdsförvaltningen

Administration kyrkogårdsförvaltning

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson
må-fr kl. 9-11
tfn: 0520-42 11 01

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
tfn: 070-207 49 99

Arbetsledare för kyrkogårdarna: 

Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård
461 93 VÄSTRA TUNHEM

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-394 86 32

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89