Foto: Magnus Aronson/IKON

Diakoni Västra Tunhem

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika typer av gruppverksamhet.

Själavård

Behöver du någon att prata med?
Vi finns till för dig!
Sven Bild, präst tel: 0705-22 14 10
e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se
Elisabeth Larsson, diakon tel: 0704-64 48 39  
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Besöksgrupp

Önskar du besök av någon från kyrkan?
Eller vill du vara med i besöksgruppen?
Hör av dig till:
Elisabeth Larsson, diakon tel: 0704-64 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se 


Spirorna

"Spirorna” träffas i Kyrkstugan Tunhem  måndagar kl. 10-12.30. En sygrupp som jobbar mot aktiviteter i kyrkan, t.ex. Vägkyrkans lotterier och Torsdagstrivsel i Kyrkstugan, Västra Tunhem.
Vill du vara med? Ring Alva Svantesson,  tel: 0521-151 07.  

För närvarande har gruppen uppehåll p.g.a pandemin.