Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni Västra Tunhem

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika typer av gruppverksamhet.

Själavård

Behöver du någon att prata med?
Vi finns till för dig!
Sven Bild, präst tel: 0705-22 14 10
e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se
Elisabeth Larsson, diakon tel: 0704-64 48 39  
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Besöksgrupp

Önskar du besök av någon från kyrkan?
Eller vill du vara med i besöksgruppen?
Hör av dig till:
Elisabeth Larsson, diakon tel: 0704-64 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se 


Spirorna

"Spirorna” träffas i Kyrkstugan Tunhem  måndagar kl. 10.00-12.30. En sygrupp som jobbar mot aktiviteter i kyrkan, t.ex. Vägkyrkans lotterier och Torsdagstrivsel i Kyrkstugan, Västra Tunhem.
Vill du vara med? Ring Alva Svantesson,  tel: 0521-151 07.