Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vårt församlingsblad Spira

Församlingstidningen Spira kommer ut 4 gånger om året till hushållen i våra församlingar. Tidningen finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem samt på församlings-expeditionen i Vargön.

Bor du utanför våra församlingar och vill ha Spira skickad till dig? 
Hör av dig till församlingsexpeditionen: 
Tel: 0521-26 58 50 Må-fr 09.00-12.00
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

A
nsvarig utgivare: Kyrkoherde Manne Bennehed

Redaktion: 
Manne Bennehed
Helen Wiik Andersson
Charlotte Petersson
Petra Waller
Ulf Engsfors
Bittan Andersson
Anneli Ek


Har du tankar och funderingar om tidningen? Kanske förslag på innehåll? 
Hör gärna av dig till: 
Helen Wiik Andersson tel: 0521-26 58 56
E-post: helen.wiik-andersson@svenskakyrkan.se