Vårt församlingsblad Spira

Församlingstidningen Spira kommer ut 4 gånger om året till hushållen i våra församlingar. Tidningen finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem samt på församlingsexpeditionen i Vargön.

Bor du utanför våra församlingar och vill ha Spira skickad till dig? 
Hör av dig till församlingsexpeditionen: 
Tel: 0521-26 58 50 
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: kyrkoherde Elisabeth Tengler.

Redaktion: 
Elisabeth Tengler 
Helen Wiik Andersson
Anneli Ek
Rose-Marie Sandstedt
Britt-Inger Frick
Saga Rypdal-Josefsson
Camilla Svensson
Karin Wetterin
Amanda Edvardsson

Har du tankar och funderingar om tidningen? Kanske förslag på innehåll? 
Hör gärna av dig till: 
Helen Wiik Andersson tel: 0795-85 59 17
E-post: helen.wiik-andersson@svenskakyrkan.se