Foto: Västra Tunhems pastorat

Kalender

I denna kalender hittar du information om kommande gudstjänster och andra aktiviteter. Klicka på ett datum i kalendern så visas händelser.

Vill du läsa om andra mötesplatser och verksamhet, gå in under församlingens sida.

Västra Tunhems församling

Västra Tunhems församling ligger mellan Halleberg och Hunneberg söder om Vänern. I församlingen bor ca 10 000 invånare, varav de flesta bor i centralorten Vargön.

Gärdhems församling

Gärdhem är en församling i utkanten av Trollhättan Stad, söder och öster om centralorten Trollhättan. I församlingen bor knappt 3 500 invånare. De flesta i församlingen bor i Halvorstorp, som är en stadsdel inne i Trollhättan och i tätorten Velanda.

Åsaka-Björke församling

Åsaka-Björke församling är belägen i östra delen av Trollhättans kommun. Den består i huvudsak av landsbygd med två mindre tätorter, Väne Åsaka och Norra Björke.

Vänersnäs församling

Vänersnäs församling ligger på ett i Vänern utskjutande näs och har drygt 650 innevånare. Fram till 1800-talets slut kallades såväl församling som kyrka enbart Näs.

Kyrktaxi

Du som bor i Vänersborg eller Trollhättans kommun och inte har möjlighet att på egen hand ta dig till gudstjänsten, välkommen att boka Kyrktaxi!