Foto: Madelen Zander

Kyrkvärd

Vi vill gärna bli fler kyrkvärdar, det kanske kan vara något för dig?

Att vara kyrkvärd är ett förtroendeuppdrag som funnits i vår kyrka sedan många hundra år. Det är ett viktigt uppdrag, då kyrkvärden stöttar upp under gudstjänsten med att läsa texter, tända ljus vid tacksägelse (när vi nämner namn på den som nyligen avlidit i församlingen), be förbön, hjälpa till med nattvarden och ta upp kollekt. I våra kyrkor har vi nästan alltid kyrkkaffe efter gudstjänsten. Där har kyrkvärden en viktig roll att förbereda.

I vår församling har vi också gudstjänstvärdar, som har liknande uppdrag som kyrkvärden, men är inte invald av församlingsrådet så som kyrkvärdarna är. Vill man prova på, är gudstjänstvärd något man kan pröva först. Vi är så oerhört tacksamma över allt gott som våra kyrkvärdar och gudstjänstvärdar gör för vår församlings gudstjänstliv.

I församlingen har vi två kyrkor och ca 13 kyrkvärdar/ gudstjänstvärdar. Vi vill gärna bli fler! Välkommen att kontakta någon av församlingens präster och anmäl ditt intresse. Alla behövs! I detta viktiga ideella arbete finns så mycket glädje och gemenskap.

Ring eller mejla gärna till:


Sven Bild tfn: 070-522 14 10
e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se

Elisabeth Tengler tel: 072-732 60 28
e-post: elisabeth.tengler@svenskakyrkan.se
om du undrar över något!

Välkommen!