Västra Tunhems kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Västra Tunhems kyrka

I södra delen av Västra Tunhems församling ligger den gamla församlingskyrkan med anor från 1100-talet. Den ligger vid foten av Hunneberg och är moderkyrka i pastoratet.

Gå en digital rundtur i Västra Tunhems kyrka! 

Helskärmsläge: 
Klicka i det högre nedre hörnet på bilden när pilen har blivit en hand. För att avsluta helskärmsläget, tryck på Esc. 
Zoom:
Använd hjulet på musen.
Gå till höger eller vänster i bilden:
Håll nere vänster musknapp och dra fram och tillbaka/upp och ned, alternativt använd piltangenterna.

Sankt Sigfrid stod på Hunneberg och lade grund till kyrka.
Kring honom samlats odalmän, som plägat Odin dyrka.
Nu Tor för alltid hammarn mist, den starkaste är vite Krist,
de sinas tröst och styrka.


I södra delen av Västra Tunhems församling ligger den gamla församlingskyrkan med anor från 1100-talet. Den ligger vid foten av Hunneberg och är moderkyrka i pastoratet.

Under 1100-talet uppfördes en rektangelformad kyrka av sten med rakslutet kor och ingång i söder. Långhusets södra mur ingår i den nuvarande kyrkans vägg mot söder. Systerkyrkorna i Malöga och Randhem (nuvarade Vargön) slopades och på 1400-talet skedde en utbyggnad av Tunhems kyrka vid den västra gaveln. En sakristia och vapenhus tillkom. 

Under 1500-talet hade kyrkan en kortvarig uppgift som superintendentkyrka för Värmland, Dalsland och en del av Västergötland. 1736-40 utvidgades kyrkan mot norr och öster. 1810 byggdes tornet.

Dopfunten stammar från 1200-talet. Predikstolen är skänkt av Lennart Torstenssons änka Beata de la Gardie 1654. Fältherrens föräldrar vilar i gravkor utanför kyrkans södra mur. Altartavlan tillverkades 1745 av J. P. Weber från Göteborg.

1754-55 målades kyrkan invändigt av Mäster Johan Vahlin från Skara. Senaste restaureringen genomfördes 1937 och 1990.

Sydost om Västra Tunhems kyrka ligger Västra Tunhems prästgård från 1720-talet. Den är en av Sveriges bäst bevarade prästgårdsmiljöer, där många av de gamla uthusen fortfarande finns kvar. Numera är prästgården i privat ägo.

Alldeles inärheten finns Västsveriges äldsta ek med mer än 800 årsringar.

 

Description of the church

Beskrivning Västra Tunhems kyrka (svenska)

Beschreibung der Kirche

Kyrkoherdar genom tiderna

Från 1478 till nutid