Foto: Josefin Casteryd IKON

Diakoni Gärdhem

Gemenskap är något som vi alla behöver. I Gärdhems församling har vi därför flera mötesplatser. Vi hamnar alla ibland i situationer då livet känns svårt. Församlingen önskar då erbjuda stöd, t ex i form av enskilda samtal.

När vi firar gudstjänst avslutar vi nästan alltid med ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Våffelcafé i Velandakyrkan samt i Halvorskyrkan är andra öppna mötesplatser dit man kan komma när det passar!  

Agapemåltid
Agapemåltid i Gärdhems kyrka. Foto: Västra Tunhems pastorat

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i utsatta livssituationer. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Om du klickar på denna länk så kommer du till sidan:  - Någon att tala med.

 

 

Sinnesröbönen
Sinnesrobönen på en turkos bakgrund. Foto: Västra Tunhems pastorat

Varmt välkomna till någon av våra mötesplatser! 

OBS! VÅFFELCAFÈERNA är inställda tills vidare pga Covid19. 

Våffelcafé för alla åldrar i Halvorskyrkan varje onsdag kl  10.30 – 13.

Våffelcafé för alla åldrar i för Velandakyrkan varannan måndag ojämna veckor
kl. 10–12.