Foto: Josefin Casteryd IKON

Diakoni Gärdhem

Gemenskap är något som vi alla behöver. I Gärdhems församling har vi därför flera mötesplatser. Vi hamnar alla ibland i situationer då livet känns svårt. Församlingen önskar då erbjuda stöd, t ex i form av enskilda samtal.

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i utsatta livssituationer. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

 

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Någon att tala med

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!

Sinnesröbönen
Sinnesrobönen på en turkos bakgrund. Foto: Västra Tunhems pastorat