Meny

Någon att tala med

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!Välkommen att ta kontakt med någon av oss präster eller diakoner.
Det kan vara bra att prata med någon utanför bekantskapskretsen, och då kan prästernas och diakonernas kompetens vara till hjälp. Samtalen kan handla om allt som rör livet.

De bekostas av kyrkoavgiften - är alltså kostnadsfria för dig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Bor du i Vargön, Västra Tunhem eller Vänersnäs?
Ta gärna kontakt med:

Sven Bild, präst
tel: 0705-22 10 14
e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se

Elisabeth Tengler, präst
tel: 0727-326 028
e-post: elisabeth.tengler@svenskakyrkan.se

Elisabeth Larsson, diakon
tel: 070-464 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Bor du i Gärdhem, Halvorstorp, Velanda, Väne Åsaka eller Norra Björke?
Ta gärna kontakt med:

Petra Waller, präst
tel: 0706-08 85 67
e-post: petra.waller@svenskakyrkan.se

Helena Nylén, diakon
tel: 070-372 28 57
e-post: helena.nylen@svenskakyrkan.se