Foto: Ulrika Sodren IKON

Någon att tala med

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse! Välkommen att ta kontakt med någon av oss präster eller diakoner.
Det kan vara bra att prata med någon utanför bekantskapskretsen, och då kan prästernas och diakonernas kompetens vara till hjälp. Samtalen kan handla om allt som rör livet.

De bekostas av kyrkoavgiften - är alltså kostnadsfria för dig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Bor du i Vargön, Västra Tunhem eller Vänersnäs?
Ta gärna kontakt med:

Sven Bild, präst
tfn: 0705-22 10 14
e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se

Magdalena Mellgren, präst
tfn: 073-453 02 50
e-post: magdalena.mellgren@svenskakyrkan.se

Elisabeth Larsson, diakon
tfn: 070-464 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Bor du i Gärdhem, Halvorstorp, Velanda, Väne Åsaka eller Norra Björke?
Ta gärna kontakt med:

Camilla Juhlin, präst
tfn: 0702-41 20 22
e-post: camilla.juhlin@svenskakyrkan.se

 

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.