Vänersnäs kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Vänersnäs kyrka

Med utsikt över bygden och sjön Dettern med Hunneberg som bakgrund, där byggde Vänersnäsarna sin kyrka.

Gå en digital rundtur i Vänersnäs kyrka! 

Helskärmsläge: 
Klicka i det högre nedre hörnet på bilden när pilen har blivit en hand. För att avsluta helskärmsläget, tryck på Esc. 
Zoom:
Använd hjulet på musen.
Gå till höger eller vänster i bilden:
Håll nere vänster musknapp och dra fram och tillbaka/upp och ned, alternativt använd piltangenterna.

Vänersnäs kyrka eldhärjades i februari 1941 och återuppbyggdes på samma plats med invigning den 20 september 1942.

Kyrkan är populär som dop- och bröllopskyrka och har plats för ca 150 personer. Kyrkan genomgick en renovering 2011.

Den första kyrkan var troligen uppförd i sandsten och med koret lägre och smalare än långhuset. Efter en tillbyggnad på 1600-talet revs stora delar av kyrkan och byggdes upp igen 1702. Huvudingången flyttades då till västra gaveln. 1734-36 uppfördes ett nytt korparti och tornet tillkom 1874.

Efter eldsvådan 1941, då kyrkan blev utbränd, byggdes den upp igen på de gamla murarna. Arkitekt var Axel Forssén.

Bland inventarierna från den gamla kyrka märks bl.a. en medeltida dopfunt. Altartavlan från 1942 är gjord av konstnärinnan Saga Walli. Gunnar Erik Ström har ritat predikstolen, som bildhuggaren Erlling Valldeby skulpterat. Orgeln bär samma årtal och kommer från Nordenfors & Co i Lidköping.