Foto: Västra Tunhems pastorat

Norra Björke kyrkogård

Norra Björke kyrka ligger på en liten höjd utanför byn. Kyrkan omges av den slätt som förbinder Skaraborgsslätten och Tunhemsslätten. När man närmar sig kyrkan från väster ser man på långt håll den speciella stiglucka som är huvudingång till kyrkogården.

 

Kyrkogårdens historia

Området närmast kyrkan har använts som grifteplats sedan kyrkan uppfördes. En delningslängd från 1970-talet finns bevarad som visar var de olika hemmanen hade sina grifteplatser.

Den ökade dödligheten i samband med koleraepidemin under 1830-talet gjorde att Norra Björkes knappt tilltagna kyrkogård började att bli trång. För att inte behöva störa gravfriden genom för tidig omgrävning beslutades att kyrkogården skulle utvidgas 3 famnar åt söder. Denna blygsamma utvidgning förslog inte långt och redan 1874 köptes ett nytt markområde öster om kyrkan.

I samband med utvidgningen beslutade kyrkostämman att de gamla missprydande popplarna som planterats på kyrkogården skulle tas ned och ersättas med lönnar, som ansågs vara ett passade träd för kyrkogården. En ny utvidgning av kyrkogården kom till stånd 1920 då kyrkogården utvidgades ytterligare åt öster. 1988 köptes ett nytt markområde söder om kyrkan där ett nytt gravkvarter anlades.

Det finns nästan inga gamla gravvårdar bevarade på Norra Björke kyrkogård, det beror på att man i samband med att stigluckan uppfördes 1817, planerade om hela kyrkogården och att alla gamla gravhällar fraktades bort eller ställdes åt sidan.

Några år efter planeringen beslutade man att börja gravsätta de avlidna i ordningsföljd allteftersom de avled. Grävningen påbörjades i kyrkogårdens nordöstra hörn. De som ville ha sin gravplats fick för detta betala en avgift till kyrkan. Denna avgift var såpass hög att det i princip bara var möjligt för ett fåtal att välja plats på kyrkogården. Familjegravplatserna var placerade utmed murarna och längs den södra muren finns ännu några av de stora familjegravplatserna kvar.

Källa: Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 1994
Västra Tunhems kyrkliga samfällighet
Älvsborgs Länsmuseum

Kyrkogårdsförvaltningen

Administration kyrkogårdsförvaltning

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson
må-fr kl. 9-11
tfn: 0520-42 11 01

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
tfn: 070-207 49 99

Arbetsledare för kyrkogårdarna: 

Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård
461 93 VÄSTRA TUNHEM

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-394 86 32

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89