Foto: Västra Tunhems pastorat

Halvorskyrkan

En öppen mötesplats, där alla åldrar kan mötas, det är Halvorskyrkan och Halvorsgården!

Gå en digital rundtur i Halvorskyrkan! 

Helskärmsläge: 
Klicka i det högre nedre hörnet på bilden när pilen har blivit en hand. För att avsluta helskärmsläget, tryck på Esc. 
Zoom:
Använd hjulet på musen.
Gå till höger eller vänster i bilden:
Håll nere vänster musknapp och dra fram och tillbaka/upp och ned, alternativt använd piltangenterna.

Halvorskyrkan, som hör till Gärdhems församling, ligger i Halvorstorp. Detta är en stadsdel i Trollhättans östra utkant, 3,5 km från centrala staden, som helt domineras av villabebyggelse.

I Halvorstorp bor ca 1 700 invånare. Det är ett av de områden i staden som har högst medelinkomst, men avviker från övriga burgna stadsdelar genom en relativt hög andel arbetare bland befolkningen.

Halvorstorp var tidigare ett eget samhälle, men har successivt vuxit och utvecklats under 1900-talet, från att ha varit en liten bondby, till att senare bli ett lantligt beläget egnahemssamhälle för industriarbetare, och slutligen ett populärt bostadsområde, som under 1900-talets senare del successivt växte samman med tätorten Trollhättan.

Halvorstorp ligger i Gärdhems församling, och blev först 1967 en del av Trollhättans kommun.

I september 2005 togs Halvorsgården i bruk och i augusti 2007 återinvigdes kyrkan efter en omfattande ombyggnad.

Fönster i Halvorskyrkan
Fönster i Halvorskyrkan Foto: Skoorell Photography