Foto: Västra Tunhems pastorat

Väne-Åsaka kyrka

De tjänstgjorde under en längre tid som förstutrapp vid gästgivaregården, innan de fick sin nuvarande placering vid kyrkväggen - gravhällarna vid norra ytterväggen i Väne-Åsaka kyrka.

Gå en digital rundtur i Väne Åsaka kyrka! 

Helskärmsläge: 
Klicka i det högre nedre hörnet på bilden när pilen har blivit en hand. För att avsluta helskärmsläget, tryck på Esc. 
Zoom:
Använd hjulet på musen.
Gå till höger eller vänster i bilden:
Håll nere vänster musknapp och dra fram och tillbaka/upp och ned, alternativt använd piltangenterna.

Öster om Trollhättan vid väg 42 ligger Väne Åsaka kyrka.

Kyrkan räknar sina anor från slutet av 1100-talet, men endast 14-15 meter av långhusets västra sida återstår av denna byggnad.

Under 1600-talet utfördes en mångfald reparationer och förbättringar. Omkring 1730 utvidgades kyrkan efter tidens sed och den kände kyrkmålaren Johan Risberg dekorerade kyrkan 1750. Tyvärr avlägsnades dessa målningar 1898.

1832 uppfördes ett torn som fick ersätta den gamla klockstapeln.

Bland inventarierna märks predikstolen skänkt på 1720-talet av fältskären Adam Faselius och altartavlan som 1735 förärades av överste Weinholtz.

Dopfunten stammar från medeltiden. De två större gravhällarna över Sven Bengtsson Stålman och hans hustru Brita Lilliebielke har placerats invid tornets södra yttervägg.

Hitta hit
Koordinater
WGS 84:N 58° 14.829', E 12° 25.029'
WGS 84 - decimal:58.24715, 12.41714
RT90:6463185, 1301088
SWEREF99:6459133, 348406

Adress:
Väne Åsaka kyrka
Vänebyvägen 45
461 94 TROLLHÄTTAN