Gärdhems kyrka och kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Gärdhems kyrka

Bland högresta träd vid Jönsberg ligger en kyrka som uppvisar hembygdens vackra bergarter.

Gå en digital rundtur i Gärdhems kyrka! 

Helskärmsläge: 
Klicka i det högre nedre hörnet på bilden när pilen har blivit en hand. För att avsluta helskärmsläget, tryck på Esc. 
Zoom:
Använd hjulet på musen.
Gå till höger eller vänster i bilden:
Håll nere vänster musknapp och dra fram och tillbaka/upp och ned, alternativt använd piltangenterna.

Strax öster om Trollhättan ligger Gärdhems kyrka med rötter  från 1870-talet. Bredvid kyrkan finns ett församlingshem.

Gärdhems kyrka uppfördes 1877-79. I samband därmed övergav man Gärdhems gamla kyrka från 1100-talet, som nu är en ruin, belägen cirka en kilometer från nuvarande kyrka i anslutning till den gamla bykärnan.

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av Fredrik Wilhelm Scholander. Kännetecknande för hans kyrkoarkitektur är det tredelande innertaket och det runda korvalvet med tribunbågen.
Under restaureringen i början av 1950-talet tillkom altaruppsatsen av konstnären Arvid Brynth. Altartavlan har som tema Jesu ord: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila".

Korfönstren av Simon Sörman till kom 1952 och även äldre fönster finns bevarade. Bibelorden längs överkanten av väggarna är ursprungliga och hör samman parvis, till vänster lagens krav och till höger evangeli ord.

Fler inventarier från den gamla kyrkan finns kvar bl.a. dopfunten från 1200-talet. Den gamla predikstolen skänktes 1695 av Eleonora Oxehufvud.

Två av kyrkans tre klockor är medeltida.