Foto: Västra Tunhems pastorat

Väne Åsaka församlingshem

I vårt fina församlingshem i Väne Åsaka har vi verksamhet som passar både stora och små. Vi har Våffelcafé, Bibelstudium, och Öppet kyrkis. Här ses även konfirmanderna och Åsaka-Björke kören. I församlingshemmet kan man också låna en bok från bokvagnen och barnen kan leka i lekrummet.

Välkommen in!

Församlingshemmet går att hyra:

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

Stora salen rymmer 90 personer.
Gröna rummet (kyrktorget) rymmer 20 personer.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

Församlingshemmet ligger mittemot kyrkan.

Se kartan

 

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
måndag kl. 10-12
onsdag kl. 14-16
fredag kl. 10-12