Foto: Västra Tunhems pastorat

Gravrättsinnehav

Rätten till en grav kallas gravrätt, och alla gravar skall ha en innehavare som ansvarar för graven. En gravrättsinnehavare har både rättigheter och skyldigheter.

Gravrättsinnehavare

Enligt begravningslagens föreskrifter för vi gravbok med uppgifter om gravrättsinnehavaren. Endast den som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne får utses till gravrättsinnehavare. En eller flera kan inneha gravrätten. Om flera innehar gravrätten är det lämpligt att utse en person som ombud att företräda frågor som rör gravplatsen.

En gravrättsinnehavare har bl.a. följande rättigheter:

  • att bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen.
  • att bestämma gravanordningens utseende.
  • att bestämma gravplatsen utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Och följande skyldigheter:

  • att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.
  • att iaktta kyrkogårdsförvaltningens föreskrifter när det gäller gravens utseende och ordnande i övrigt.
  • att anmäla ny gravrättsinnehavare

Anmälan om gravrättsinnehav

Då man anmäler gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen förs uppgifterna in i gravbok och register. Gravrätten upplåtes för 25 år med möjlighet till förlängning.

Om den hos oss registrerade gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet enligt begravningslagen inom sex månader från dödsfallet anmäla uppgift om ny gravrättsinnehavare. Detta gäller även andra gravrätter som den avlidne eventuellt var innehavare till. 

Sökning av gravrättsinnehavare

Har du en grön skylt på din grav? I så fall vill vi gärna komma i kontakt med dig. Enligt begravningslagen skall alla gravar ha en gravrättsinnehavare, någon som står för den, äger den.

Det är kostnadsfritt att anmäla sig som innehavare. Anmäler sig ingen som gravrättsinnehavare kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad, vilket kan medföra att gravanordningen tas bort.

 

Innehavaren av gravrätten ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

7 kap. 3 § begravningslagen

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller information om gravskick liksom med andra frågor som rör våra kyrkogårdar.
Kyrkogårdsförvaltningen har expedition vid Västra Tunhems kyrkogård.

Administration kyrkogårdsförvaltning
Jonas Johansson
tfn: 0520-42 11 01, tfn tid: må-fr kl. 9-11
e-post: jonas.johansson4@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen e-post
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Arbetsledare för kyrkogårdarna
Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32
e-post: ulf.alexandersson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Jennie Balksten
tfn: 0702-78 54 76
e-post: jennie.balksten@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård

Tfn till kyrkogårdsvakmästare:
Västra Tunhems kyrkogård
tfn: 073-372 25 73

Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-577 43 64

Gärdhems kyrkogård 
tfn:  070-279 44 23

Väne Åsaka kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn: 076-830 10 89