Västra Tunhem
Foto: Jan Andersson

Liten ordlista

Domkapitel 

Har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, i ett stift.

Församlingsinstruktion 

En församlings eller ett pastorats styrdokument.

Församlingsråd

Ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet i en församling.

Kyrkoherde

Chef för pastoratet.

Kyrkoordningen

Det grundläggande styrdokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet.

Kyrkoråd

En församlings eller ett pastorats styrelse.

Pastorat 

En samverkansform där två eller fler församlingar hjälps åt att utföra de grundläggande uppgifterna.

Stift

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet inom stiftets område.