Meny

Liten ordlista

Domkapitel - Har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, i ett stift.

Församlingsinstruktion - En församlings eller ett pastorats styrdokument.

Församlingsråd - ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet i en församling.

Kyrkoherde - Chef för pastoratet

Kyrkoordningen - det grundläggande styrdokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet.

Kyrkoråd - en församlings eller ett pastorats styrelse.

Pastorat - En samverkansform där två eller fler församlingar hjälps åt att utföra de grundläggande uppgifterna.

Stift - Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet inom stiftets område.