Foto: Per Hård af Segerstad/IKON

Musik och kör

Musiken har alltid varit en viktig del av kyrkans gudstjänster och verksamheter. Körerna bidrar med sin sång på ett värdefullt sätt till gudstjänsterna och både instrumental och vokal musik talar till människors hjärtan på ett särskilt sätt. Våra mest besökta gudstjänster är de som innehåller mycket musik. Musiken har förmågan att skapa både gemenskap och glädje - det är roligt att vara med i en kör eller annan ensemble!