En präst står vi en dopfunt.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Genom dopet upptas en människa, barn eller vuxen, i Kristi kyrka och blir tillhörig Svenska kyrkan. Vi påminns om att varje människa är älskad av Gud och att varje människa kallas att följa Jesus Kristus.

Vad är dopet? 

Vi döper på Jesu uttryckliga uppdrag. Efter att ha fullgjort sin egen gärning ger Jesus sin uppgift vidare till lärjungarna: Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 

Detta är upprinnelsen till kyrkan och så kommer kyrkan att fortleva till tidens slut. 

Dopet är ett synligt tecken på den kärlek Gud har för var och en av oss och är som sådant omistligt i kristen tro. Vi förvaltar detta med lika mycket glädje som allvar. Dopet för in oss som medlemmar i hela Guds världsvida kyrka och för vår del ger det medlemskap i Svenska Kyrkan.

Vad har man för kläder när man döps?

Enligt gammal tradition har man något vitt på sig vid sitt dop. När små barn döps brukar de flesta använda en lång vit dopklänning. 

Den är lång för man tänker sig att man genom livet ska växa både på längden och i tro. Kom i håg att det är inte kläderna som gör dopet.  

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa sitt barn?

Nej, det behöver man inte. Båda föräldrarna ska vara överens om att barnet ska döpas.  

Vad kostar dopet? 

Det kostar ingenting. Kyrkan, prästen, musikern och vaktmästaren ingår. 

Får jag döpa mitt barn i en annan församling?

Ja, man måste inte döpas i den församling där man bor. Det är viktigt att kontakta den församling där man vill ha dop, eftersom det kan vara olika upplägg beroende på praktiska omständigheter.   

Att välja fadder 

Den som är döpt får vara fadder. Faddern har i uppgift att vara en förebild och förebedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om att finnas för sitt fadderbarn under livet, 

för att hjälpa fadderbarnet att växa som människa och som kristen. Det finns inget krav på att ha faddrar till sitt barn. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha.  

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person, oavsett ålder, som inte är döpt kan vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt. 

Svenska kyrkan praktiserar inte omdop.  

Bra att veta! 

Vi erbjuder alltid två dopfamiljer att döpa sina barn i dopgudstjänsterna.
Man kan också döpas i vissa av våra söndagsgudstjänster.  

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10
En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Dopklänningar

Vi har dopklänningar till utlåning!

Välkommen som medlem!

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Församlingsexpeditionen

Välkommen att ringa tfn: 0521-26 58 50
Telefontid:
Måndag kl. 9-12
Tisdag kl. 9-12
Onsdag kl. 12.30-15
Torsdag kl. 12.30-15
Fredag kl. 9-12

e-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se