Foto: Johannes Frandsen

Dop

Alla är välkomna att döpas - barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition som bjuder in till gemenskap.

NYHET! 
Nedan har du möjlighet att boka dop här på hemsidan! 

Vad är dopet? 

Vi döper på Jesu uttryckliga uppdrag. Efter att ha fullgjort sin egen gärning ger Jesus sin uppgift vidare till lärjungarna: Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 

Detta är upprinnelsen till kyrkan och så kommer kyrkan att fortleva till tidens slut. 

Dopet är ett synligt tecken på den kärlek Gud har för var och en av oss och är som sådant omistligt i kristen tro. Vi förvaltar detta med lika mycket glädje som allvar. Dopet för in oss som medlemmar i hela Guds världsvida kyrka och för vår del ger det medlemskap i Svenska Kyrkan.

Vad har man för kläder när man döps?

Enligt gammal tradition har man något vitt på sig vid sitt dop. När små barn döps brukar de flesta använda en lång vit dopklänning. 

Den är lång för man tänker sig att man genom livet ska växa både på längden och i tro. Kom i håg att det är inte kläderna som gör dopet.  

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa sitt barn?

Nej, det behöver man inte. Båda föräldrarna ska vara överens om att barnet ska döpas.  

Vad kostar dopet? 

Det kostar ingenting. Kyrkan, prästen, musikern och vaktmästaren ingår. 

Får jag döpa mitt barn i en annan församling?

Ja, man måste inte döpas i den församling där man bor. Det är viktigt att kontakta den församling där man vill ha dop, eftersom det kan vara olika upplägg beroende på praktiska omständigheter.   

Att välja fadder 

Den som är döpt får vara fadder. Faddern har i uppgift att vara en förebild och förebedjare för den som döps. Fadderskapet handlar om att finnas för sitt fadderbarn under livet, för att hjälpa fadderbarnet att växa som människa och som kristen. Det finns inget krav på att ha faddrar till sitt barn. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha.  

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person, oavsett ålder, som inte är döpt kan vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt. 

Svenska kyrkan praktiserar inte omdop.  

Bra att veta! 

Vi erbjuder alltid två dopfamiljer att döpa sina barn i dopgudstjänsterna.
Man kan också döpas i vissa av våra söndagsgudstjänster.  

Saknas namn på någon präst, så kommer detta att kompletteras så snart sommarschemat är lagt.

Här kan du läsa om kyrkorna i Västra Tunhems pastorat

Kyrkor

Alla kyrkor i Västra Tunhems pastorat har karaktär både utseendemässigt och innehållsmässigt. Kliv in och upptäck verksamheten och livet i kyrkan. Det finns även möjlighet att se kyrkorna invändigt med hjälp av 360-graders vy.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10
En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Dopklänningar

Vi har dopklänningar till utlåning!

En liljekonvalj.

Välkommen som medlem!

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Allt om dopet - läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

Droppar av vatten som far genom i luften.

Meningen med dopet

Dopet är en helig handling, ett sakrament. Handlingen är helig eftersom vi tror att Gud verkar genom den.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

Boka dop eller ställ frågor

Kontakta församlingsexpeditionen om du vill boka dop eller ställa frågor. 
Tfn: 0521-26 58 50
Telefontid:
måndag kl. 10-12
onsdag kl. 14-16
fredag kl. 10-12

e-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se