Vänersnäs kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Vänersnäs församling

Vänersnäs församling ligger på ett i Vänern utskjutande näs och har drygt 650 innevånare. Fram till 1800-talets slut kallades såväl församling som kyrka enbart Näs.

Vänersnäs är en utpräglad jordbruks- och skogsbygd med ett fåtal stora brukningsenheter. Inflyttningen har varit mycket stark de senaste 10-15 åren och många mindre gårdar har köpts upp av inflyttade unga familjer. De flesta som bor på Vänersnäs pendlar till arbetsplatser i Trollhättan, Vänersborg och Vargön.

Vi vill vara en öppen och tillgänglig kyrka som är intressant, inger hopp och glädje och där varje människa känner sig sedd och välkommen. Svenska Kyrkan på Vänersnäs vill vara närvarande i glädje och sorg, i vardag och i högtid.
Vårt mål är att befästa den kristna tron så att den blir en viktig och naturlig del i människors liv.

Vi försöker fira gudstjänst varje vecka genom att för det första fira gudstjänst varannan söndag samt för det andra fira gudstjänst eller hålla andakt varannan fredag i samband med kyrkans barn- och ungdomsverksamhet Fredax de veckor vi inte har gudstjänst på söndagen.