Foto: Västra Tunhems pastorat

Halvorsgården och Halvorskyrkan

Här har vi verksamhet som passar både stora och små.
Vi har Våffelcafé och Öppet kyrkis, här ses även konfirmanderna och Psalmkören.

Välkommen in!

Samlingslokalerna i Halvorskyrkan går att hyra. (OBS! Ej Halvorsgården)

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe. 

Vid begravning

Lokalerna i Halvorskyrkan upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall gäller fastställd hyra. Vid begravningar i Halvorskyrkan är antalet platser utan begravningskaffe max 55 personer och med begravningskaffe max 20 personer. 

Övriga tillfällen

Kyrksalen samt samlingslokalen rymmer 85 personer. Du kan hyra samlingslokalen inkl. köket, som rymmer 55 personer. (OBS! Det finns porslin till 50 personer)

Du kan också hyra konferenslokalen inkl. köket. Denna rymmer 12 personer. 

Kontakta församlingsexpeditionen tel: 0521-26 58 50 för mer information.
  

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
måndag kl. 10-12
onsdag kl. 14-16
fredag kl. 10-12