Vargöns kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Vargöns kyrka församlingshemsdelen

I Vargöns kyrka med församlingslokaler har vi verksamhet som passar både små och stora. Här har vi Öppet kyrkis för de små barnen och gruppen Kidz för de större barnen. Här ses konfirmanderna och Tunhemskören har sina övningar här.

I Vargöns kyrka med församlingslokaler har vi verksamhet som passar både små och stora. Här har vi Öppet kyrkis för de små barnen, och gruppen Kidz för de större barnen. Här ses konfirmanderna, och Kyrkans Unga. Här övar både Ungdomskören och Tunhemskören.

Våra Cafékvällar med sång o musik är populära likaså Kyrkans dagcenter där man kan både väva, fika och samtala om olika böcker.

Vi har även Adventsfest, Sportlovskul och Påskvandringar.

I kyrkan arbetar: 
Rasmus Lindén, pedagog
Elisabeth Larsson, diakon
Lars Eklund, kantor
Sven Bild, präst
Elisabeth Tengler, präst
Camilla Svensson, pedagog
Marie Lindmark, vaktmästare

Välkommen in!

Församlinglokalerna går även att hyra:  

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

De lokaler vi hyr ut finns på övervåningen och består av en stor sal (förlängning av kyrkan) samt kök. Stora salen rymmer 175 gäster.
Kostnaderna är för hela övervåningen 800 kronor för max 6 timmar, stora salen inkl. kök 600 kronor.

Kontaka gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50
Må, ti, to, fr 9-12, on 12.30-15.30