Vargöns kyrka
Foto: Västra Tunhems pastorat

Vargöns kyrka församlingshemsdelen

I Vargöns kyrka med församlingslokaler har vi verksamhet som passar både små och stora. Här har vi Öppet kyrkis för de små barnen och gruppen Efter plugget för de större barnen. Här ses konfirmanderna och Tunhemskören har sina övningar här.

Välkommen in!

Församlinglokalerna går även att hyra:  

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

De lokaler vi hyr ut finns på övervåningen och består av en stor sal (förlängning av kyrkan) samt kök. Stora salen rymmer 175 gäster.

Kontaka gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
måndag kl. 10-12
onsdag kl. 14-16
fredag kl. 10-12