Foto: Ulrika Sodren IKON

Diakoni Vänersnäs

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika gruppverksamheter.

Själavård

Behöver du någon att prata med?
Vi finns för dig! 
Elisabeth Larsson, diakon tel: 0704-64 48 39
e-post: elisabeth.larsson@svenskakyrkan.se

Sven Bild, präst tel. 070-522 14 10                                                                                e-post: sven.bild@svenskakyrkan.se