En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni Vänersnäs

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika gruppverksamheter.

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i utsatta livssituationer. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Någon att tala med

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!

Sinnesröbönen
Sinnesrobönen på en turkos bakgrund. Foto: Västra Tunhems pastorat