Meny

Diakoni Vänersnäs

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika gruppverksamheter.