Våra församlingar

Västra Tunhems församling

Västra Tunhems församling ligger mellan Halleberg och Hunneberg söder om Vänern. I församlingen bor ca 10 000 invånare, varav de flesta bor i centralorten Vargön.

Gärdhems församling

Gärdhem är en församling i utkanten av Trollhättan Stad, söder och öster om centralorten Trollhättan. I församlingen bor knappt 3 500 invånare. De flesta i församlingen bor i Halvorstorp, som är en stadsdel inne i Trollhättan och i tätorten Velanda.

Vänersnäs församling

Vänersnäs församling ligger på ett i Vänern utskjutande näs och har drygt 650 innevånare. Fram till 1800-talets slut kallades såväl församling som kyrka enbart Näs.

Åsaka-Björke församling

Åsaka-Björke församling är belägen i östra delen av Trollhättans kommun. Den består i huvudsak av landsbygd med två mindre tätorter, Väne Åsaka och Norra Björke.