Vy över Gärdhems kyrkogård
Foto: Västra Tunhems pastorat

Gravplatser

På våra kyrkogårdar finns det fyra olika gravskick, och det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan en helt anonym till en stor gravplats med gravsten och namn, årtal m.m.

Kistgrav

Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Urngrav

Urngravplatser upplåtes på 25 år, och räknas 25 år år efter senast gravsatt. Därefter har man rätt att förnya gravrätten i 15-års perioder. I varje urngravplats finns det plats för nio urnor.

Vem kör ut urnan till kyrkogården?

Ofta är det begravningsentreprenören som kör ut urnan till kyrkogården (tjänsten ingår i begravningsavgiften), men även en anhörig eller en präst kan hämta urnan på krematoriet.

Gravöppning

Gravöppning beställs hos vaktmästarna på resp. kyrkogård, minst en vecka innan man vill ha urnsättningen, eller genom begravningsbyrån och kan hållas helgfri vardag mellan 8-15.
Innan gravöppning görs skall gravrättsinnehavaren skrivit under blanketten ”Medgivande till gravöppning” där gravrättsinnehavaren godkänner att den avlidne gravsätts i graven. Det vanligaste är att det är de allra närmaste som medverkar, men man kan också välja att ha med präst, personal från en begravningsbyrå eller personal från kyrkogårdsförvaltningen. 

Plantering/dekoration

Som gravrättsinnehavare har man rätt att bestämma hur gravstenen skall se ut och om det skall vara plantering eller inte. Man kan plantera växter själv, tända ljus och dekorera med olika saker. En del väljer ettårsväxter, andra väljer perenner och vintergröna växter.

Minneslund

Att gravsättas i minneslund är helt anonymt, askan grävs ned någonstans inom minneslundens område. Det är kyrkogårdspersonalen som sköter nedsättningen av askan. Anhöriga får bidra med ljus och blommor i vas på anvisad plats.

Askgravplats

Askgravarna upplåts med gravrätt för en tid av 25 år, som förlängs vid ytterligare gravsättningar. På gravstenen/naturstenen fästs en namnplatta så snart gravplatsen utnyttjas. De gemensamma ytorna sköts av kyrkogårdspersonalen, anhöriga får bidra med ljus i lykta och blommor i vas.

Muslimsk begravningsplats

På Västra Tunhems kyrkogård finns ett kvarter avsett för muslimer.

Återanvändning av gravvårdar

Det finns goda skäl till att återanvända en gravvård. Vi sparar på miljön genom att inte producera nytt samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigare.

Kyrkogårdsförvaltningen

Administration kyrkogårdsförvaltning

Jonas Johansson, Marielle Lund Carlsson
må-fr kl. 9-11
tfn: 0520-42 11 01

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
tfn: 070-207 49 99

Arbetsledare för kyrkogårdarna: 

Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård
461 93 VÄSTRA TUNHEM

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-394 86 32

Gärdhems kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn:  070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
tfn: 076-830 10 89