Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni Åsaka-Björke

I Åsaka-Björke församling ser vi gemenskapen som viktig – därför har vi många mötesplatser. Vi kan alla hamna i utsatta livssituationer. Församlingen önskar då erbjuda stöd - t ex i form av enskilda samtal.

När vi firar gudstjänst avslutar vi nästan alltid med ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Öppet hus i Norra Björke församlingshem och Våffelcafé i Väne Åsaka församlingshem är andra öppna mötesplatser dit man kan komma när det passar!  

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både  präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i situationer när livet känns svårt. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Läs mer här - Någon att tala med.  


 

 

Sinnesröbönen
Bild: Västra Tunhems pastorat

VARMT VÄLKOMNA TILL NÅGON AV VÅRA MÖTESPLATSER!

Våffelcafé

Väne Åsaka församlingshem varje tisdag kl 10.00 – 12.00.
Köp våfflor till självkostnadspris, låna och läs från vårt bokbord, ta med barn eller barnbarn – lekrummet öppet.

Öppet hus i Björke
i Norra Björke församlingshem måndagar kl. 10-12. Andakt, fika och enkelt program. Fika kostar 20 kr.

Öppet hus hösten 2019:
16 september, 14 oktober, 11 november och 9 december

Träffpunkt med Trollhättans stads träffpunktsteam 

En gång i månaden är det dessutom Träffpunkt i Norra Björke församlingshem.
Hösten 2019: 2 september, 30 september, 28 oktober och 25 november.