Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Diakoni Åsaka-Björke

I Åsaka-Björke församling ser vi gemenskapen som viktig – därför har vi många mötesplatser. Vi kan alla hamna i utsatta livssituationer. Församlingen önskar då erbjuda stöd - t ex i form av enskilda samtal.

När vi firar gudstjänst avslutar vi nästan alltid med ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.

Våffelcaféet i Väne Åsaka församlingshem är en öppen mötesplats dit man kan komma när det passar!  

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i situationer när livet känns svårt. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Om du klickar på denna länk så kommer du till sidan:  - Någon att tala med.  


 

 

Sinnesröbönen
Sinnesrobönen på en turkos bakgrund. Foto: Västra Tunhems pastorat

Varmt välkomna till någon av våra mötesplatser! 

Våffelcafé 

Väne Åsaka församlingshem varje tisdag kl 10 – 12.
Köp våfflor till självkostnadspris, låna och läs från vårt bokbord, ta med barn eller barnbarn – lekrummet är öppet.