Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Diakoni Åsaka-Björke

I Åsaka-Björke församling ser vi gemenskapen som viktig – därför har vi många mötesplatser. Vi kan alla hamna i utsatta livssituationer. Församlingen önskar då erbjuda stöd - t ex i form av enskilda samtal.

Till den som har svårt att ta sig ut gör vi gärna besök i hemmet. Både präst, diakon och ideella från församlingens besöksgrupp kan göra hembesök. Välkommen att ta kontakt!

Vi kan alla komma i utsatta livssituationer. Ibland kan det hjälpa att få berätta för någon. Att ha någon som bollplank. Du är alltid välkommen att ta kontakt med präst eller diakon för samtal. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

 

En kvinnlig diakon och en man sitter ner och samtalar.

Någon att tala med

Ibland kan det vara skönt att få berätta sin berättelse!

Sinnesröbönen
Sinnesrobönen på en turkos bakgrund. Foto: Västra Tunhems pastorat