Foto: Västra Tunhems pastorat

Väne Åsaka kyrkogård

Kyrkan omgiven av kyrkogården ligger på en liten höjd i byns utkant. Söder och nordost om kyrkan ligger samhället, närmsta granne med kyrkogården är en lantgård och dess röda ekonomibyggnader. Åt väster, öster och norr breder åker och ängsmark ut sig, bland fälten syns några lantgårdar och skogsbrynet är inte så långt borta.

NYHET! Se dig omkring på kyrkogårdarna! 

Så här gör du: 

1. Klicka på den stora pilen mitt i rutan. 
2. Klicka på en av de röda prickarna på kartan över kyrkogården. 
3. För att kunna se dig om dra åt höger eller vänster samtidigt som du håller nere vänster musknapp. 
4. För att komma tillbaka till kartläget, klicka på kart-ikonen längst ned till vänster. 
5. Vill du se fullskärmsläge, klicka på ikonen bredvid knappen INFO. Klicka på ESC-knappen för att komma ur fullskärmsläget. 

 

Kyrkogårdens historia:

Kyrkogården runt Väne Åsaka är troligen lika gammal som kyrkan. Området i kyrkans omedelbara närhet är äldst. Kyrkogårdens utsträckning mot söder och öster är troligen den ursprungliga. I väster sträckte sig kyrkogården till bisättningsrummet och den norra muren gick ett tjugotal meter norr om kyrkan.

I mitten av 1850-talet utvidgades kyrkogården med ett trettiotal meter åt norr så att den norra muren kom att gå i höjd med järngrinden. Kyrkogården hade då formen av en kil med en avbruten topp. I början av 1900-talet började kyrkogården åter att vara fullbelagd och ny mark inköptes. Ett önskemål vid markköpet var att kyrkogården skulle få ett mer kvadratiskt utseende. Mark köptes väster och norr om kyrkan och det nya området togs i bruk omkring 1920.

Väne Åsaka Sockenstämma beslutade 1752 att lövbärande träd skulle planteras utmed kyrkogårdsmuren till kyrkogårdens prydnad. Vid utvidgningen på 1850-talet planterades nya träd bland de gamla. Vid sockenstämman 22 juni 1810 beslutades att man skulle frångå det gamla sättet att gravsätta de avlidna i hemmanets eller byns grifteplats. Istället skulle de döda gravsättas i rad i tur och ordning. Ett område av ca. 4-6 famnar i kvadrat togs ut i kyrkogårdens nordöstra hörn och fortsatte utmed den västra muren fram till kyrkan.  Det området reserverades för brottslingar och självspillningar. Området på kyrkans södra sida som varit fullbelagt skulle lämnas vilande. Höskörden på kyrkogården tillhörde av tradition klockaren men han miste sitt privilegium 1849 eftersom han vid ett flertal gånger trotsat förbudet mot betande djur på kyrkogården.

Källa: Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering 1994
Västra Tunhems kyrkliga samfällighet
Älvsborgs Länsmuseum

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss för visning av gravplats, beställning av gravskötsel eller information om gravskick liksom med andra frågor som rör våra kyrkogårdar.
Kyrkogårdsförvaltningen har expedition vid Västra Tunhems kyrkogård.

Administration kyrkogårdsförvaltning
Jonas Johansson
tfn: 0520-42 11 01, tfn tid: må-fr kl. 9-11
e-post: jonas.johansson4@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen e-post
tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Arbetsledare för kyrkogårdarna
Ulf Alexandersson
tfn: 070-394 86 32
e-post: ulf.alexandersson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef
Jennie Balksten
tfn: 0702-78 54 76
e-post: jennie.balksten@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Församlingshemmet Kyrkstugan (ingång baksidan)
Västra Tunhems kyrkogård

Tfn till kyrkogårdsvakmästare:
Västra Tunhems kyrkogård
tfn: 073-372 25 73

Vänersnäs kyrkogård
tfn: 070-577 43 64

Gärdhems kyrkogård 
tfn:  070-279 44 23

Väne Åsaka kyrkogård och Norra Björke kyrkogård
tfn: 076-830 10 89