Foto: Västra Tunhems pastorat

Gärdhems församlingshem

I församlingshemmet i Gärdhem övar församlingens kyrkokör. På sommaren är församlingshemmet välbesökt då vi har "Sommarkvällar i Gärdhem" då det är ut kakbuffé och musikgudstjänst.

I församlingshemmet i Gärdhem övar församlingens kyrkokör. 

Välkommen in!

Församlingshemmet går även att hyra

 

Vid dop 

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.
 

Vid övriga tillfällen

Du kan hyra hela övervåningen på församlingshemmet som rymmer 100 personer.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
Måndag kl. 9-12
Tisdag kl. 9-12
Onsdag kl. 12.30-15
Torsdag kl. 12.30-15
Fredag kl. 9-12