Foto: Västra Tunhems pastorat

Norra Björke församlingshem

Välkommen till vårt församlingshem i Norra Björke.

Församlingshemmet går att hyra.  

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.  

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

Hela församlingshemmet rymmer 70 personer.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

En liten bit från kyrkan ligger församlingshemmet.
 Se kartan

 

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
Måndag kl. 9-12
Tisdag kl. 9-12
Onsdag kl. 12.30-15
Torsdag kl. 12.30-15
Fredag kl. 9-12