Norra Björke församlingshem
Foto: Peter Lind

Norra Björke församlingshem

Välkommen till vårt församlingshem i Norra Björke.

I församlingshemmet i Norra Björke har vi bl. a Öppet Hus för daglediga.

Församlingshemmet går även att hyra.  

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.  

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

Hela församlingshemmet rymmer 70 personer och kostar 300 kr för 1-6 timmar.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

En liten bit från kyrkan ligger församlingshemmet.
 Se kartan

 

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50
Må, ti, to, fr 9-12, on 12.30-15.30