Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Norra Björke församlingshem

Välkommen till vårt församlingshem i Norra Björke.

I församlingshemmet i Norra Björke har vi bl. a Öppet Hus för daglediga.

Församlingshemmet går även att hyra.  

Vid dop

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.  

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. I övriga fall erlägges fastställd hyra.

Vid övriga tillfällen

Hela församlingshemmet rymmer 70 personer och kostar 300 kr för 1-6 timmar.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

En liten bit från kyrkan ligger församlingshemmet.
Se kartan

 

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50
Må-Fr 09.00-12.00