Foto: Västra Tunhems pastorat

Vänersnäs församlingshem

I vårt fina församlingshem som byggdes 2001 har vi verksamhet som passar både stora och små. Här har vi Öppet Kyrkis för föräldralediga med små barn, Fredax för de större barnen.

För dem som vill lära sig mer om Bibeln, så har vi Bibelstudier och vill
man sjunga i kör så är man välkommen till att vara med i Vänersnäskören.

Här har även kyrkogårdsvaktmästaren sitt kontor.

Välkommen in!

Församlingshemmet går att hyra:

Vid dop 

Om barnet är skrivet i pastoratet kostar det inget att hyra våra lokaler i 6 timmar för dopkaffe.

Vid begravning

Församlingshemmet upplåtes utan kostnad för pastoratsbo eller om den avlidne varit kyrkoskriven här inom en tre-årsperiod och vid dödsfallet är kyrkotillhörig. 

Vid övriga tillfällen

Hela församlingshemmet rymmer 80 personer.

Kontakta gärna församlingsexpeditionen för mer information tel: 0521-26 58 50.

Bokningar

Ring gärna församlingsexpeditionen om du vill boka något av våra församlingshem. 
Tel: 0521-26 58 50

Telefontid:
måndag kl. 10-12
onsdag kl. 14-16
fredag kl. 10-12