En liljekonvalj.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Välkommen som medlem!

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan kan du

* gifta dig och bli begravd i kyrkan
* bidra bland annat till verksamhet för barn och unga
* vara med i körer, få rådgivning och hjälp av jourhavande präst
* stötta samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
* bidra till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer

Verksamhet för alla

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också genom att betala kyrkoavgiften med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet. 

Medlem genom dopet

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

Är du döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt. 

 Välkommen!

Församlingsexpeditionen

Ring gärna församlingsexpeditionen om du undrar över något!

Telefon: 0521-26 58 50

Telefontid:
Måndagkl. 10-12
Onsdag kl. 14-16
Fredag kl. 10-12