Foto: Ulrika Sodren IKON

Diakoni

Diakoni handlar om kristen medmänsklig kärlek och omsorg - något som vi alla får ta emot och ge.