Foto: Ulrika Sodren IKON

Diakoni

Diakoni handlar om kristen medmänsklig kärlek och omsorg - något som vi alla får ta emot och ge.

Diakoni Västra Tunhem

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika typer av gruppverksamhet.

Diakoni Gärdhem

Gemenskap är något som vi alla behöver. I Gärdhems församling har vi därför flera mötesplatser. Vi hamnar alla ibland i situationer då livet känns svårt. Församlingen önskar då erbjuda stöd, t ex i form av enskilda samtal.

Diakoni Vänersnäs

Församlingens diakonala arbete kan bedrivas på många olika sätt. Det kan vara enskilda besök, men det kan också vara i olika gruppverksamheter.

Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.

Diakoni Åsaka-Björke

I Åsaka-Björke församling ser vi gemenskapen som viktig – därför har vi många mötesplatser. Vi kan alla hamna i utsatta livssituationer. Församlingen önskar då erbjuda stöd - t ex i form av enskilda samtal.